• EFG BANK

Rajd Warmiński

Rajd po nawierzchniach szutrowych. w Poprzednich latach, rozgrywany był pod nazwą „Agapit”. W 2010 składał się z 8 szutrowych oesów i trasy o długości 80 kilometrów położonej na północny zachód od Olsztyna.

28 – 29 maja 2010,
Polska